Alle funktioner i Kala

Tidsregistrering

Kala indeholder tidsregistrering fordelt på projekter og opgaver - Læs mere om Kala tidsregistrering.

Materialeforbrug

Med Kala kan medarbejdere nemt registrere, hvilke materialer de bruger på en sag. Materialeforbrug overføres automatisk til økonomistyring og fakturering.

Kørselsregistrering

Med Kala kan dine medarbejdere registrere deres kørte kilometer fordelt på sager. Læs mere om Kala kørselsregistrering.

Komplet sagsstyring

Har du nogle gange svært ved at huske alle dine aftaler og hvor langt de forskellige sager er? Bare rolig - Kala kan holde styr på det hele for dig.

Sagsoplysninger

I Kala kan du have alle dine sager. Og det bedste er, at du ikke skal oprette dem allesammen igen. Kala er fuldt integreret med dit bogføringsprogram, hvilket betyder, at sagerne hentes automatisk derfra. På samme måde kan du oprette en sag i Kala og den sendes direkte til dit bogføringsprogram. Det betyder, at du stadig kun skal vedligeholde ét system, men du slipper for at navigere i tunge bogføringsprogrammer.
Fra hovedmenuen af en sag har man altid mulighed for at få navigation til den respektive opgave, som man skal arbejde på.

Sagsinformationer

Under hver enkelt sag har du alle informationer om den pågældende sag. Oplysningerne er opdelt i “Tid og opgaver” og “Info”.

Under 'Tid og opgaver' har du informationer om, hvor mange timer du selv har brugt på sagen, og selvfølgelig muligheden for at registrere nye timer. Opgaver fortæller dig, hvad der skal udføres på sagen. En opgave kan også anvendes som kvalitetssikiring, læs mere her.
Til en opgave kan man oprette påmindelser til en bestemt person. Det er smart, hvis du skal arbejde på en sag og huske at bestille materialer 4 uger før sagens reele arbejde begynder. Herved oprettes opgaven “bestil materialer” og du opretter en påmindelse. Så får du en notifikation på din mobil, når du skal huske at bestille materialer.

Info holder på de generelle informationer om sagen. Det betyder, at du her har en “opslags”-funktion. Her kan dine folk skrive ting om sagens forløb. Der kan tilkobles filer til opslagene, hvilket betyder at du fx kan lægge konstruktionstegninger her, så medarbejderne altid har de korrekte tegninger.
Samtidig sikrer opslag, at alle har alle informationer. På denne måde skal man ikke huske at vidergive beskeder, for disse følger altid sagen.

Under Info findes også de generelle sagsinformationer, som adresse og telefonnummer på kunden, mulighed for at ringe til eller få rutenavigation til kunden, samt mulighed for at arkivere sagen.

Automatisk bogføring

Bogføring er en af de opgaver, som er en vedvarende omkostning i en virksomhed, men her er Kala den kærkomne hjælp. Den automatiske bogføring bogfører både på kontoplanen, den aktuelle sag og indskriver timerne til medarbejderens næste lønseddel.

Kontoplan

Når Kala bogfører timer på en kontoplan, så er dette selvfølgelig en kontoplan som du har valgt. Kontoplanen vælges i dit regnskabsprogram, når du opretter sagen. Det sikrer, at du altid har 100% kontrol over din bogføring. Det eneste, som er anderledes, er at selve bogføringen automatiseres.
Der kan vælges frit mellem alle dine kontoplaner, og du kan også ændre kontoplanen undervejs.

Bogføring til den aktuelle sag

Kala bogfører timerne til den aktuelle sag. Dette sker, efter du har godkendt de timer, som der er arbejdet. Det betyder, at du ikke skal indtaste de samme oplysninger uge for uge.
Når timerne på en sag bliver bogført, kan du via dit bogføringsprogram tælle dem med på den næste faktura. Dette kan selvfølgelig også fravælges. Selve faktureringen er noget, som foregår fra dit regnskabsprogram, mens Kala sørger for bogføringen.

Klargøring til løn

Når timerne er godkendt, kan du vælge, om timerne skal indskrives i en fil, som du kan uploade til din lønservice eller om timerne automatisk skal sendes til din lønservice. Kala kan selvfølgelig ikke selv udbetale lønnen. Alle lønsedler skal selvfølgelig godkendes, før der sker reel pengeudbetaling. Det sikrer altså, at du slipper for alt tastearbejdet, og at du kun skal kontrollere, at lønnen er korrekt, og trykke OK.

Automatisk lønindtastning

Indtastning af lønsedler i en lønservice er en vanlig administrativ opgave, som blot sluger din bundlinje. Derfor er Kala selvfølgelig hjælpen, som sørger for, at alt dette gøres automatisk, så du kan få mere med hjem fra arbejde.

Forskellige løntyper

Kala kan selvfølgelig håndtere de forskellige løntrin, som dine medarbejdere måtte have. Er der nogle, som er funktionær-ansat, og får fast løn, kan det selvfølgelig også håndteres.
Vigtigst af alt så håndteres alle overenskomster, diverse gager mm. helt automatisk.

Udbetaling

Kala sørger for alt i forhold til løn. Der udbetales selvfølgelig ikke penge, før du eller din bogfører har godkendt lønudregningen.
Hvis du selv beregner din løn, eller har nogen til at gøre det for dig, så kan du hente alle lønregistreringerne i en .csv-fil, som alle lønservices kan forstå.

Det er smart

At det hele kører automatisk betyder, at du aldrig skal 'arbejde' med lønindtastning, men kun fungere som det kontrollerende led i processen. Du kan altså bruge din tid og dine kræfter på din virksomhed og dine kunder i stedet for administrative opgaver.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er en vanlig opgave, som tager meget tid, men er en opgave, som bare skal udføres.
Med Kala er det slut med at tage billeder med dit digitalkamera for at uploade dem til dropbox, og sende dem til den medarbejder, som skal udfylde kvalitetssikringsrapporten.

Det er selvfølgelig meget vigtigt, at du får dokumenteret arbejdet samtidig med, at det bliver det udført på en effektiv måde. Kala er indrettet, så dine medarbejdere udfører kvalitetssikringen samtidigt med, at arbejdet skrider frem. Så er du fri for at løbe dem i hælene for at tage billeder af det udførte arbejde.

Kala kan selvfølgelig både lave modtagekontrol, processkontrol og slutkontrol. Kvalitetssikring er nemt for medarbejderne, og du kan aflevere kvalitetssikringsrapporten samtidig med, at du afslutter sagen.

Planlægning af arbejdsopgaver

Kala indeholder et kraftfuldt værktøj til planlægning af dine medarbejderes tid ved hjælp af et Gantt diagram. De opgaver, du planlægger, kommer automatisk ned på dine medarbejderes iPads og smartphones, sammen med relevant sagshistorik og info. Dermed sparer I meget tid på koordinering og manuelt papirarbejde.

Personlig arbejdskalender

Kala er lavet, så alle kan finde ud af det. Derfor har alle sin personlige arbejdskalender.

Dagens arbejdsopgaver

Dine ansatte kan fra én menu finde deres helt personlige arbejdskalender. Her kan de se de kunder, som skal besøges i løbet af dagen, samt hvilke opgaver, de skal udføre hos kunden. De kan hurtigt indtaste, hvor lang tid de har brugt hos kunden, og hurtigt komme videre til den næste.

Registreringer i løbet af dagen

Dine ansatte kan med 3 tryk fra deres personlige kalender registrere deres timer og materialeforbrug. Det betyder, at de ikke skal bruge oceaner af tid på at udføre timesedler, men i stedet kan komme hurtigt videre og servicere jeres kunder.

Det betyder også, at dine folk kun skal lære at navigere i én menu. Det giver dig en sikkerhed for, at dine medarbejdere kan finde ud af at registrere deres timer, og derfor bliver det også gjort.

Diverse

Udover de store og vigtige funktioner har Kala også mange små funktioner, som sørger for, at I kan komme hurtigere videre med jeres arbejde.

Favoritsager

Som leder vil du ofte have ansvaret for nogle specifikke sager, og dem kan du lave til dine 'favoritter'. Det betyder, at de altid vil være øverst i sagsoversigten. Altså skal du aldrig lede efter de sager, som du skal holde dig opdateret på.

Foreslår tidsregistrering

Når du om morgenen møder på arbejde og kontrollerer Kala for at se, hvad dagen skal byde, så husker Kala det tidspunkt du logger ind, og når du første gang vil registrere timer, så foreslår Kala, at du har arbejdet på dagens første opgave fra du loggede ind første gang til det tidspunkt, du vil registrere timer.

Sagers procesbar

I sagsoversigten er det for alle sager markeret med et cirkeldiagram, hvor langt sagen er. Det betyder, at du hurtigt kan se, om opgaverne bliver løst i samme tempo som forventet.

Navigation til kunden

Du skal aldrig mere bekymre dig om, hvor kunden bor. Du kan fra Kala få direkte navigation hen til din kunde, så du ikke skal bekymre dig om at spilde dyre timer på landevejen.

Kundekartotek

Når du skal oprette nye sager, så har du muligheden for at gøre det fra Kala. Så slipper du for at rode i tunge bogføringsprogrammer, men lader Kala gøre det kedelige arbejde. Når du opretter sager i Kala, så henter Kala selvfølgelig det fulde kundekartotek fra dit regnskabsprogram.
Står du med en ny kunde, så opretter du selvfølgelig kunden direkte i Kala, og så sørger Kala for, at kunden bliver noteret i regnskabsprogrammet, så der også kommer styr på fakturaerne mm. til kunden.

Integrationer

Kala integrerer med mange forskellige bogføringssystemer, men integrerer også med andre apps, som alle gør livet lettere for dig.

Du kan her se en liste over de integrationer, som Kala har, og hvilke der er på vej her.

Support

Vi mener ikke, at man kan eller skal være en haj til alt, så derfor yder vi ekstraordinært god support. Vi er altid klar til at hjælpe med, hvad end det måtte være. Du kan enten ringe eller skrive en mail til os. Du er meget velkommen til at ringe, ligegyldigt om det omhandler supportspørgsmål, eller om du gerne vil vide mere om Kala.

Vi besvarer i gennemsnit mails inden for en halv time.
Telefonsupport er åben fra Mandag til Fredag kl:08:00-17:00.

Hvis du er i tvivl om, hvordan en bestemt funktionalitet i Kala fungerer, så kan vores videoguides måske hjælpe - se dem her.

Flextid

Hvis du arbejder med flex kan du i Kalaopsætte specifikke flexregler, så du og dine medarbejdere nemt selv kan holde styr på, hvordan deres flexkonto ser ud, og derved ud fra de normerede ugentlige arbejdstimer, sikre, at de ansatte på flextid arbejder ogafspadserer retmæssigt.

Ferie

I Kala kan medarbejdere anmode om ferie igennem Kalas feriefunktion. Kala udfylder automatisk medarbejderens ugeseddel, hvis ferieanmodningen er blevet godkendt. Det gør det simpelt og let som leder, at holde styr påhvem der er på ferie, og antallet af timer der sammenlagt er brugtpå ferie.

I Kala finder du også en ferierapport/ferieoverblik

Digitalt stempelur

 • Kalas digitale stempelur gør det superlet for medarbejdere at stemple ind, når man møder og ligeledes super nemt at stemple ud når man har fri.
 • Kala danner automatisk en ugeseddel for hver medarbejder ud fra indstemplingstiderne.
 • Tid bliver automatisk allokeret ud på sager og kan blive synkroniseret med jeres regnskabsprogram og lønsystem.
 • Det digitale stempelur kan være en del af en komplet tidsregistreringsløsning for hele virksomheden. En del kan bruge det digitalestempelur, mens de resterende medarbejdere registrerer tid på enten Web eller App; alt bliver samlet i ét fælles system!

Indstempling med digitalt stempelur

Hver medarbejder får mulighed for at stemple ind via en tablet monteret på et stativ. Medarbejderen stempler ind på en sag på få sekunder og kan straks gå i gang med at arbejde. På et tidspunkt stempler medarbejderen ud igen, og den tid som medarbejderen har registreret, bliver allokeret ud på virksomhedens sager.

Digitalt stempelur

Virksomheder der har stor succes med at med at bruge løsningen er blandt andet; produktionsvirksomheder, konsulenthuse og mange andre. Alle medarbejderne får et personligt kort, som de kan bruge til at stemple ind og ud med. Ledelsen får automatisk et smart overblik over den akkumulerede tid brugt på daglig basis fordelt på sager og opgaver.

I følgende brancher har vi set virksomheder have stor succes med det digitale stempelur til:

 • Tidsregistrering i produktion
 • Tidsregistrering i telemarketing.
 • Tidsregistrering i landbrug.
 • Tidsregistrering i advokatbranchen.
 • Tidsregistrering til konsulenter.
 • Tidsregistrering hos jer?

Kala danner automatisk en digital timeseddel for hver medarbejder. Hver timeseddel bliver automatisk sendt til godkendelse.

Ekstra Funktioner:

 • Flextid / Timekonti /Lønbank kan aktiveres for hver medarbejder
 • Vælg diverse timetyper fx tillæg/overtid
 • Automatisk lønrapportering når ugesedler er blevet godkendt

Timeregistrering på sager:
Al tid registreret i Kala bliver fordelt ud på sager og opgaver. En sag kan enten være en kundesag eller intern sag, hvor opgaven således er sagens underpunkter. Det giver nemlig det store overblik på, hvordan virksomhedens timer er brugt samt styr den enkelte medarbejders tid.

Bogføring:
Alt det manuelle arbejde eliminerer Kala – Lederne godkender ugesedlerne og den data som er blevet skabt, er automatisk klar til bogføring. Se vores integrationer til økonomisystemer her.

Lønsystem:
Kala integrerer til de mest brugte lønsystemer i Danmark. Godkendte ugesedler i Kala bliver automatisk overført til lønsystemerne. Se mere her.

Digitalt stempelur