Automatisk lønindtastning - Kala

Indtastning af lønsedler i en lønservice er en vanlig administrativ opgave, som blot sluger din bundlinje. Derfor er Kala selvfølgelig hjælpen, som sørger for, at alt dette gøres automatisk, så du kan få mere med hjem fra arbejde.

Forskellige løntyper

Kala kan selvfølgelig håndtere de forskellige løntrin, som dine medarbejdere måtte have. Er der nogle, som er funktionær-ansat, og får fast løn, kan det selvfølgelig også håndteres.
Vigtigst af alt så håndteres alle overenskomster, diverse gager mm. helt automatisk.