Den nye lov om tidsregistrering – Er I klar?

Scrum Blogindlæg af Kristiane Indal, kontorassistent, marts 2024

Den nye lov – helt kort:

En ny ændring af arbejdstidsloven blev vedtaget d. 23.januar 2024 og træder i kraft pr. 1. juli 2024. Ændringen medfører at det fremadrettet bliver lovpligtigt at danske arbejdsgivere skal implementere et system til arbejdstidsregistrering, som både er “objektivt, pålideligt og tilgængeligt”.

Den nye tidsregistreringspligt er til for at sike at medarbejderens rettigheder og at arbejdsgivere overholder arbejdstidsreglerne, derudover at sikre at arbejdsgiveren nøjagtigt kan dokumentere medarbejderens arbejdstider samt få et bedre overblik.

Lovgivning om tidsregistrering

Hvad skal registreres?

Det er særligt to ting, som bliver registreringspligtige;


  1. Medarbejdere skal kunne registrere deres samlede daglige arbejdstid (der er ikke krav om specificering af tidsrum)

  2. Medarbejdere kan nøjes med at registrere afvigelser fra deres aftalte arbejdstid.

Herudover indeholder den nye lov også krav om, at medarbejdere skal kunne tilgå sine egne registreringer i tidsregistreringssystemet, og at abejdsgiveren skal opbevare de registrerede oplysninger i 5 år efter udløbet at den periode, der udgør beregningen af medarbejderens samlede ugentlige arbejdstid. Dette krav gælder også ved fratrædelse.

Det kan derfor være en stor fordel at vælge et online system, som er lavet til formålet, selvom det i princippet også vil være lovligt, blot at bruge et Excel ark.

Hvem skal registrere?

Som hovedregel omfatter loven alle lønmodtagere, herunder funktionærer, timelønnede samt medarbejdere på diverse overenskomster.

Dog er en særskilt gruppe undtaget det nye registreringskrav. Denne gruppe kaldes “Selvtilrettelæggere” og omfatter blandt andet øvrig ledelse samt medarbejdere, der selv tilrettelægger og administrerer deres arbejdstid samt kan træffe egne beslutninger.


Kala hjælper jer med nemt og overskueligt at efterleve den nye lovgivning

Med Kala får I et let-tilgængeligt og super intuitivt værktøj til at overholde alle de nye krav om tidsregistrering. Samtidigt kan I få gavn af de fordele, der kommer med at få et online system, hvor I altid kan administrere og se jeres registrerede tider. I kan endda nemt integrere systemet til jeres økonomi og lønystem og således lynhurtigt få timegrundlaget ud til løn og fakturering.

Kort og godt om Kala:

  • Den mest brugervenlige app til tidsregistrering

  • Mulighed for blot at registrere afvigelser fra sin normtid

  • Holder løbende dobbelt-backup af al data i +5 år

  • Medarbejderne kan altid tilgå deres egne timer 24/7

  • Mulighed for automatiske email-kvitteringer af medarbejderens ugesedler

  • Anerkendt gratis support

Få en uforpligtende gennemgang og lad os vise dig, præcist hvor nemt det kan gøres.Reference, læs lovteksten her

Kala ApS
AI Innovation House
Innovations Allé 3, 7100 Vejle
71 99 57 97
info@kala.dk